Zprávy pro akcionáře

Zpráva pro akcionáře společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.Datum zveřejnění: 17. 5. 2023

Správní rada společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, svolává na den 21. června 2023 od 10 hod řádnou valnou hromadu.

Valná hromada se koná v salónku v 1. patře hotelu Pivovar, Riegrova 35, Polička.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Výroční zpráva, výrok auditora, ověření účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cashflow a zpráva o vztazích společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. za rok 2022

Vítejte na stránkách
Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s.
Potvrzuji, že jsem osoba starší 18 let,
nebo jsem osoba podléhající právu USA
starší 21 let.
Současně souhlasím s použitím
cookies nezbytných pro správné
fungování webových stránek.