Informace pro smluvní partnery

Jak se stát smluvním odběratelem?

Chcete-li se stát našim smluvním odběratelem, musíte s námi uzavřít rámcovou odběratelskou smlouvu. V případě, že se zabýváte pouze prodejem piva, nebo provozujete prodejnu, podmínkou pro uzavření smlouvy je živnostenský list na nákup/prodej. Pokud sjednáváte odběr pro svojí restauraci nebo hospodu, musíte nám před uzavřením smlouvy předložit živnostenský list na hostinskou činnost.

Pro uzavření odběratelské smlouvy, nebo zaslání ceníku pro smluvní odběratele, kontaktujte prosím naší vedoucí odbytu, paní Ing. Jarmilu Olšerovou.

Vzor rámcové odběratelské smlouvy

Výhody smluvního odběru

Drobný prodej

Pokud si u nás chcete zakoupit jednorázově pivo a nechcete uzavírat rámcovou odběratelskou smlouvu, můžete u nás také nakupovat na drobný prodej. V takovém případě Vás neevidujeme v naší evidenci odběratelů. Maloobchodní ceny pro drobný prodej jsou oproti cenám pro smluvní odběratele vyšší.

Ochrana osobních údajů – nařízení GDPR

Jakožto smluvní partner (odběratel i dodavatel) či jeho zástupce nám sdělujete některé své osobní údaje a my tyto osobní údaje shromažďujeme a jinak zpracováváme. Podrobné informace o zpracovávání Vašich osobních údajů a právech, která Vám z tohoto zpracovávání plynou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“), naleznete v dokumentu ke stažení níže.

Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery
Seznam alergenů obsažených v našem pivu
Vítejte na stránkách
Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s.
Potvrzuji, že jsem osoba starší 18 let,
nebo jsem osoba podléhající právu USA
starší 21 let.
Současně souhlasím s použitím
cookies nezbytných pro správné
fungování webových stránek.