Zprávy pro akcionáře

Zpráva pro akcionáře společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.Datum zveřejnění: 17. 5. 2021

Správní rada společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, svolává na den 17. června 2021 od 10 hod řádnou valnou hromadu.

Valná hromada se koná v salónku v 1. patře hotelu Pivovar, Riegrova 35, Polička.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Stanovy společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. od 17.6.2021 Vzor smlouvy o výkonu funkce člena SR Výroční zpráva, výrok auditora, ověření účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cashflow a zpráva o vztazích společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. za rok 2020 Podmínky vstupu na valnou hromadu (bezpečnostní opatření proti šíření covid-19)

Protinávrh akcionáře k bodu č.5 VH společnostiDatum zveřejnění: 7. 6. 2021

Protinávrh akcionáře k bodu č.5 - smlouva o výkonu funkce člena SR Oznámení o protinávrhu akcionáře a stanovisko SR Vzor smlouvy o výkonu funkce člena SR - znění dle protinávrhu

Protinávrh akcionáře k bodu č.3 VH společnostiDatum zveřejnění: 11. 6. 2021

Protinávrh akcionáře k bodu č.3 VH společnosti Oznámení o protinávrhu akcionáře a stanovisko SR Úplné znění stanov - příloha k protinávrhu akcionáře

Vítejte na stránkách
Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s.
Potvrzuji, že jsem osoba starší 18 let,
nebo jsem osoba podléhající právu USA
starší 21 let.