Zprávy pro akcionáře

Zpráva pro akcionáře společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.Datum zveřejnění: 18. 5. 2020

Správní rada společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, svolává na den 19. června 2020 od 10 hod řádnou valnou hromadu.

Valná hromada se koná v salónku v 1. patře hotelu Pivovar, Riegrova 35, Polička.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Výroční zpráva Správní rady o obchodním managementu a výsledcích a zpráva o vztazích společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. za rok 2019 Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2019 účetní jednotky Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. včetně přílohy k účetní závěrce Cash flow společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. za rok 2019 Vyjádření Správní rady pro řádnou valnou hromadu společnosti

Vítejte na stránkách
Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s.
Potvrzuji, že jsem osoba starší 18 let,
nebo jsem osoba podléhající právu USA
starší 21 let.