Naše pivo
Výčepní
10% Hradební světlé výčepní pivo 10% Hradební tmavé výčepní pivo
Ležáky
11% Otakar světlý ležák 12% Záviš světlý ležák
Silné
13% František Bittner světlé silné pivo 13% Eliška tmavé silné pivo
Doplňkový
sortiment
Nealkoholické
pivo
Sudové limo Oranž, Kofeina, Cimona, Malina

Zprávy pro akcionáře

Zpráva pro akcionáře společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.Datum zveřejnění: 17. 5. 2019

Správní rada společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, svolává na den 20. června 2019 od 10 hod řádnou valnou hromadu.

Valná hromada se koná v 1. patře hotelu Pivovar, Riegrova 35, Polička.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Výroční zpráva Správní rady o obchodním managementu a výsledcích společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. za rok 2018 Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2018 účetní jednotky Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. za rok 2018 Zpráva o vztazích společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. za rok 2018 Písemné podání akcionáře Plná moc k zastupování na valné hromadě

Vítejte na stránkách
Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s.
Potvrzuji, že jsem osoba starší 18 let,
nebo jsem osoba podléhající právu USA
starší 21 let.