Naše pivo
Doplňkový
sortiment
Výčepní
Ležáky
Speciální
10% Hradební světlé výčepní pivo 10% Hradební tmavé výčepní pivo 11% Otakar světlý ležák 12% Záviš světlý ležák 13% František Bittner světlé speciální pivo 13% Eliška tmavé speciální pivo Nealkoholické
pivo
Sudové limo Oranž, Kofeina, Cimona, Malina

Zprávy pro akcionáře

19. 5. 2018Zpráva pro akcionáře společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.

Správní rada společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, svolává na den 19. června 2018 od 10 hod řádnou valnou hromadu.
Valná hromada se koná v 1. patře hotelu Pivovar, Riegrova 35, Polička.

Dokumenty pro akcionáře: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti (pdf) Výroční zpráva Správní rady o obchodním managementu a výsledcích společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.
(včetně zprávy o vztazích, rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy účetní závěrky a přehledu o změnách) (pdf)
Konsolidovaná výroční zpráva Správní rady o obchodním managementu a výsledcích společností Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.
(včetně zprávy o vztazích, konsolidované rozvahy, výkazu zisku a ztrát, konsolidované přílohy účetní závěrky a přehledu o změnách) (pdf)
Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2017 účetní jednotky Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. (pdf) Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované roční účetní závěrky k 31.12.2017 účetní jednotky Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. (pdf) Smlouva o výkonu funkce člena Správní rady (pdf) Návrh odměny člena Správní rady (pdf) Písemné podání akcionáře (pdf) Plná moc k zastupování na valné hromadě (pdf)

Vítejte na stránkách
Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s.
Potvrzuji, že jsem osoba starší 18 let,
nebo jsem osoba podléhající právu USA
starší 21 let.